Quý khách xin lưu ý, giá của sản phẩm được hiển thị là giá bán lẻ. Theo yêu cầu của các đại lý chúng tôi xin chỉ báo giá kín qua mail hoặc khi liên lạc trực tiếp.

Công cụ hỗ trợ

17:08 - 13 06 2019

Nhằm hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những công cụ hỗ trợ mới nhất tại đây.

1. EZTool

Download tại đây

2. SADBTool

Cho Windown

Download tại đây

Cho Mac

Download tại đây

3. IVMS 4200 V3.1.0.7

Download tại đây

4. EZStation

Win 32 bit Version 3.0.5
Download tại đây 

Win 64 bit Version 3.0.1
Download tại đây

MAC Version 1.0.5
Dowload tại đây
Danh mục sản phẩm
Đối tác - khách hàng